Які послуги можна отримати у Центрі соціальних послуг Межівської громади. Хто має право – перелік та вартість платних послуг

Надання соціальних послуг – одна з найбільш складних, але безумовно найпотрібніших, складових системи соціальної сфери, оскільки базується на принципах гуманізму та стосується кожного члена громади чи тимчасового її мешканця. Пам’ятаймо, що у будь-якої людини чи родини можуть трапитися прикрі обставини, які погіршують якість життя, позбавляють здоров’я, заважають нормальному розвиткові чи діяльності. І не завжди їх вдається подолати близьких, родини чи самостійно.

Тож надважливо не залишити без сторонньої допомоги жодної людини, яка потребує підтримки саме професійної – якісних соціальних послуг.

Такі послуги в Межівській СТГ надає комунальний заклад «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради”.

Що таке соціальні послуги: їх види та строки надання

Що ж таке «соціальні послуги»? Говорячи по суті, соціальні послуги – це дії,

спрямовані на профілактику складних життєвих обставинподолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають.

За типами соціальні послуги можуть бути:

 • прості – це соціальні послуги, які не передбачають надання постійної систематичної комплексної допомоги (консультування, інформування, надання притулку та інші);
 • комплексні – це соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, соціальний супровід, соціальна адаптація, кризове втручання тощо);
 • комплексні спеціалізовані – це соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ – інфікованим особам, особам із залежністю до психотропних речовин, особам які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та інші);
 • допоміжні– це соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (послуги перукаря, швачки, взуттьовика, робітника);
 • технічні послуги (транспортні послуги, переклад жестовою мовою, забезпечення засобами реабілітації).

Соціальні послуги надаються за місцем проживання (вдома), у приміщенні надавача, стаціонарно, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

Соціальні послуги залежно від строку надання поділяються на послуги, що надаються:

 • екстрено (кризово)– невідкладно протягом доби у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;
 • постійно– не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;
 • тимчасово– не менше одного разу на місяць протягом до одного року;
 • одноразово при зверненні громадян.

Які соціальні послуги надає комунальний заклад

«Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради»

Базовими соціальними послугами, визначеними частиною 6 статті 16 Закону України “Про соціальні послуги”, які надаються комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради” з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у територіальній громаді, є:

 • догляд вдома;
 • соціальна адаптація;
 • натуральна допомога;
 • соціальна профілактика;
 • консультування;
 • представництво інтересів;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • соціальний супровід;
 • інформування;
 • переклад жестовою мовою.

Зазначені соціальні послуги надаються у наступних структурних підрозділах закладу:

 • відділення догляду вдома;
 • відділення натуральної допомоги;
 • відділення денного перебування;
 • відділення соціальної роботи.

Хто може бути отримувачем соціальних послуг у закладі

Отримувачами соціальних послуг є особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив обставинзумовлених такими чинниками

 • похилий вік, у тому числі з когнітивними розладами;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують довготривалого лікування;
 • інвалідність, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння);
 • діти з інвалідністю віком від трьох до 18 років;
 • тяжкі форми захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • малозабезпеченість;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • домашнє насильство/ та або насильство за ознакою статі;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями,

терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Пакет документів для отримання соціальних послуг у закладі

Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг, подає до відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг у письмовій формі або електронній формі.

 • Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи:
 • паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
 • До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії(якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах) за потребою:
 • висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою затверджених МОЗ (крім послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово));
 • копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності);
 • акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений фахівцем із соціальної роботи;
 • копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

Бездомній особі, яка не має документа, що посвідчує особу, надається допомога у поновленні зазначеного документа відповідно до законодавства.

Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження корекційних програм) приймається стосовно:

 • батьків, які не виконують батьківських обов’язків;
 • осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми;
 • осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;
 • осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників;
 • сім’ї, у яких порушуються права дитини, в тому числі у тих, у яких батьки не виконують батьківських обов’язків або поновлені в батьківських правах;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Порядок надання соціальних послуг у закладі

Підставою для надання соціальних послуг є направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради.

Рішення відділу з питань соціального захисту населення Межівської селищної ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.(постанова № 587 від 01.06.2020).

Після надходження зазначених документів Заклад протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, встановлює групу рухової активності (за потреби), уточнює обсяг, складає індивідуальний план, після чого директором Закладу видається відповідний наказ, та укладається з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Оплата соціальних послуг, що надаються закладом

Соціальні послуги надаються Закладом:

 • за рахунок бюджетних коштів;
 • з установленням диференційованої платизалежно від доходу отримувача соціальних послуг;
 • за рахунок отримувачасоціальних послуг/третіх осіб.

За рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу надаються послуги таким категоріям громадян:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу;
 • особам, які постраждали від домашнього насильства;
 • дітям з інвалідністю;
 • особам з інвалідністю I групи;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, прийомним сім’ям, ДБСТ, сім’ям опікунів;
 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні, онкологічні, захворювання, ДЦП, діабет, які отримали тяжку травму;
 • іншим категоріям осіб – соціальні послуги інформування, консультування, надання притулку, представництво інтересів, перекладу жестовою мовою, екстрено кризово;
 • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупних дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів відповідної категорії громадян.

Соціальні послуги з установленням диференційованої плати надаються тим отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії громадян 75 % від повної вартості тарифу.

Соціальні послуги за рахунок отримувача соціальних послуг надаються тим отримувачам соціальних послуг середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії громадян та послуги понад обсяги, визначені державними стандартами.

Рішенням виконавчого комітету Межівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 288 отримувачів соціальних послуг звільнено від плати за надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, без обрахування середньомісячного сукупного доходу, незалежно від доходу громадян, що проживають та зареєстровані на території Межівської селищної територіальної громади у 2024 році.

ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, що надаються за кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади у межах відповідних Державних стандартів комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» у 2024 році

 

№ з/п Назва послуги Витрати часу на проведення заходу (хв.) Кількість послуг
Соціальна послуга догляду вдома
1 Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів 30 За потреби
2 Підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо;

Винесення сміття

18

 

8

За потреби

 

За потреби

3 Приготування їжі 60 За потреби

(1 раз за відвідування)

4 Допомога при консервації овочів та фруктів 90 За потреби
5 Косметичне прибирання житла 22 За потреби
6 Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки/колодязя;

розчищення снігу

42

 

20

За потреби

 

За потреби

7 Ремонт одягу (дрібний) 6 За потреби
8 Оплата комунальних платежів(звірення платежів) 45 За потреби
9 Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення 45 За потребизгідно з індивідуальним планом/графіком
10 Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги 45 За потребизгідно з індивідуальним планом/графіком
11 Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо) 60 За потреби
12 Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни 15 За потреби
13 Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни 20 За потреби
14 Купання, надання допомоги при купанні 60 За потреби
15 Миття голови; допомоги при митті голови 15 За потреби
16 Розчісування, допомога при розчісуванні 10 За потреби
17 Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах 20 За потреби
18 Виклик лікаря, працівників комунальних служб,транспортних служб 15 За потреби
19 Відвідування хворих у закладах охорони здоров’я 84 За потреби
20 Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я, соціального захисту населення 20 (За потреби) згідно з індивідуальним планом/графіком

 

Соціальна послуга натуральної допомоги
Заходи, які надаються 1 раз на тиждень
1 Заміна вішака 10 1
2 Встановлення (заміна) вимикача, розетки 25 1
3 Заміна електричної лампочки 10 1
4 Встановлення (заміна) фільтра очищення води  

30

 

1

5 Принесення вугілля, дров 10 Один раз на тиждень
Заходи, які надаються 1 раз на місяць
1 Стрижка 30 1
2 Стрижка брів/вух 5 1
3 Часткова стрижка 20 1
4 Прасування 20 1
5 Зміна довжини низу (брюки, джинси) 30 1
6 Зміна довжини низу (спідниця пряма без підкладки) 40 1
7 Заміна блискавки (спідниця) 40 1
8 Заміна блискавки (брюки, джинси) 50 1
9 Розширення спідниці за рахунок припусків на шви 60 1
10 Розширення брюк за рахунок припусків на шви 40 1
11 Штуковка джинс, брюк 30 1
12 Зашиття по шву менше 10 см. 10 1
13 Зашиття по шву більше 10 см. 20 1
14 Пришиття вішалки 15 1
15 Пришиттяґудзиків 5 1
16 Зашиття кишені 10 1
17 Обробка оверлком (до 2 м.погон) 10 2
18 Заміна кнопки (1 штука) 7 1
19 Часткова проклейка підошви (пара) 20 1
20 Часткове прошивання підошви (пара) 30 1
21 Косіння трави біля будинку 30 2
22 Косіння трави біля паркану 30 2
23 Утеплення вікон плівкою (1-2 шт.)/демонтаж плівки 20 4
24 Рихтування забору 30 1
25 Заточка (ножів, сокир, сап) 20 1
26 Свердління отвору в стіні 30 1
27 Обпил дерева бензопилою і винесення гілок (1 дерево) 30 1
Заходи, які надаються 2 рази на рік
1 Пошив постільної білизни (простирадло) 40 1
2 Пошив постільної білизни (наволочки) 20 1
3 Пошив постільної білизни (підодіяльник) 50 1
Заходи, які надаються 1 раз на рік
1 Розпил дров бензопилою 30 4
2 Рубання дров 30 4
  Забезпечення засобами реабілітації
1 Допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації (інвалідний візок, ходунки, милиці, палиці) 30 За потреби
Пільгові перевезення (талони для проїзду)
1 Талони для пільгового проїзду 10 4

 

Соціальна послуга соціальної адаптації
1 Збір та аналіз інформації; ідентифікація проблеми клієнта і подій, які її викликали. Визначення прогнозу перспектив поліпшення стану 60 Разово
Надання психологічної допомоги
1 Сприяння оптимізації психоемоційного стану, забезпеченню психологічного комфорту у ставленні до самого себе, а також у взаємодії з іншими людьми і ставленні до світу в цілому 90 Протягом місяця
2 Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження 60 Одноразово за потреби
3 Психологічна допомога (консультування) щодо таких кризових станів, як тривожність, сором, провина, ворожість, переживання втрати, страх смерті, депресивність 30/90 За потреби
Корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті
1 Надання консультацій з питань психічного здоров’я 45 За потреби
2 Корекція поліпшення взаємодії із соціальним оточенням (бесіди, спілкування, мотивація до активності та позитивного мислення) 90/150 За потреби
Участь у клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля
1 Залучення до активної участі в роботі клубів за інтересами (туристичних, читацьких, театральних, хорових, волонтерських, рукоділля тощо) 45 За потреби
2 Сприяння у забезпеченні книгами, журналами, газетами, іграми 40 За потреби
3 Нагляд і допомога під час заняття рукоділлям, перебирання дрібних речей і створення з них виробів, складання пазлів тощо 60 За потреби
4 Оволодіння музичною культурою, формування вокально-хорових, танцювальних навичок тощо 60 За потреби згідно з графіком
5 Заняття фізичними вправами 60 За потреби згідно з графіком
6 Навчання основам комп’ютерної грамоти та спілкування в соціальних мережах 60 За потреби згідно з графіком
Послуга перекладу жестовою мовою
1 Переклад жестовою мовою 15-40 1, 2 рази на тиждень/за

потреби

Послуги масажу
1 Послуга масажу (1 послуга) 20 За направленням лікаря

 

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб),

які перебувають у складних життєвих обставинах

1 Відвідування отримувача послуги за місцем його проживання (перебування) 720

 

Протягом першого місяця соціального супроводу – не менше ніж один раз на тиждень;

наступні два місяці – не менше ніж один раз на два тижні; протягом третього-п’ятого місяців – не менше ніж один раз на три тижні;
в інших випадках – за потребою, але не рідше ніж один раз на місяць

2 Оцінка потреб сім’ї/особи 480

 

Протягом семи робочих днів після виявлення (звернення, отримання повідомлення) сім’ї
3 Складання індивідуального плану соціального супроводу 24 Упродовж 5 робочих днів з дати завершення оцінки потреб
4 Аналіз та корегування плану соціального супроводу 120 1 – проміжний,

1 – підсумковий

5 Інформування щодо питань, пов’язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів, інструкцій, буклетів, листівок 60 Щонайменше один раз за період надання послуги

 

6 Бесіди з отримувачем соціальної послуги, членами його сім’ї, особами з найближчого оточення (очно, телефоном) 450 Протягом першого-другого місяців – не менше ніж два рази на тиждень;

протягом третього-шостого місяців – не менше ніж один раз на два тижні, за потреби

7 Психологічна підтримка згідно з професійною компетенцією 360 За потреби, але не менше ніж один раз на місяць
8 Організація та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей; залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусіях, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах  1080 Із другого-третього місяця надання послуги – не менше ніж один захід на місяць, за потреби
9 Допомога отримувачу послуги в оформленні документів  180 Не менше ніж 3 рази за період надання послуги
10 Перенаправлення отримувача послуги до інших надавачів соціальних послуг, у т. ч. для отримання спеціалізованих послуг  30 1 раз за період надання послуги
Соціальна послуга представництва інтересів
1 Ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг 30-60 За потреби
2 Допомога в оформленні або відновленні документів 30-60 За потреби
3 Сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або перебування 30-60 За потреби
4 Допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків 30-60 За потреби
5 Сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо 30-60 За потреби
Соціальна послуга консультування
1 Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем і шляхів їх розв’язання 60 За потреби
2 Залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога в його реалізації 60 За потреби
3 Надання психологічної допомоги 60 За потреби
4 Сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції 60-150 За потреби

 

Соціальна послуга соціального супроводу сімей,

у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

1 Збір і аналіз інформації; ідентифікація проблеми клієнта і подій, які її спричинили. Прогнозування перспектив поліпшення становища 60 Разово
2 Вибір шляхів розв’язання проблеми, допомога у формуванні позитивної мотивації, вибір доступних і сприятливих можливостей та ресурсів 60 За потреби
3 Складання плану взаємодії, визначення шляхів його реалізації 30 Разово
4 Сприяння у встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо 90 За потреби
5 Проведення заходів емоційного та психологічного розвантаження 60 За потреби/одноразово
6 Допомога у прийнятті свого стану і формуванні активної життєвої позиції, орієнтації на власні збережені можливості й потенціал 60 / 150 За потреби/згідно з графіком
7 Досягнення емоційної стабільності шляхом вивчення групового досвіду 120 За потреби/згідно з графіком
8 Організація і проведення навчання з метою підвищення виховного потенціалу у прийомних батьків та батьків-вихователів 2400 Один раз на два роки
Соціальна послуга кризового та екстреного втручання
1 Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили не більше 72 годин За потреби
Послугасоціальної профілактики
1 Проходження Програми для кривдників не менше 60 хв. один захід Від 3 місяців до року

У додатку «Перелік та тарифи на платні соціальні послуги, які надаються комунальним закладом «Центр соціальних послуг» Межівської селищної ради» до рішення Межівської селищної ради від 11 березня 2024 року № 1857-33/VIII «Про надання платних соціальних послуг комунальним закладом ,,Центр соціальних послуг” Межівської селищної ради”» надано в повному обсязі перелік платних послуг, що надаються закладом, їх вартість та витрати часу згідно поточного чинного законодавства.

ПЕРЕЛІК та ТАРИФИ

на платні соціальні послуги, які надаються

комунальним закладом ,,Центр соціальних послуг” Межівської селищної ради”

№ з/п Назва послуги Одиниця вимірювання Витрати часу

хвилин

Тариф, грн Диференційована плата, грн
1 2 3 4 5 6
СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯДУ ВДОМА (015.1. догляд вдома (захід1)
1 Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів: Один захід 30 45,00 33,00
2 – підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо;

– винесення сміття

Один захід 18

 

 

8

27,00

 

 

12,00

20,00

 

 

9,00

3 Приготування їжі Один захід 60 89,00 67,00
4 Допомога при консервації овочів та фруктів Разове доручення
(до 2 раз в місяць в сезон)
90 134,00 100,00
5 Косметичне прибирання житла Один захід 22 33,00 24,00
6 Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки;

 

розчищення снігу

Одне розпалювання, доставка, піднесення,

розчищення

42

 

 

 

20

62,00

 

 

 

30,00

47,00

 

 

 

22,00

7 Ремонт одягу (дрібний) Разове доручення 6 9,00 7,00
8 Оплата комунальних платежів
(звірення платежів)
Одна оплата 45 67,00 50,00
9 Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення Разове доручення 45 67,00 50,00
10 Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги Разове доручення 45 67,00 50,00
11 Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо) одне оформлення 60 89,00 67,00
12 Зміна натільної білизни; допомога при зміні натільної білизни за потреби 15 22,00 17,00
13 Зміна постільної білизни; допомога при зміні постільної білизни за потреби 20 30,00 22,00
14 Купання,надання  допомоги при купанні за потреби 60 89,00 67,00
15 Миття голови; допомоги при митті голови за потреби 15 22,00 17,00
16 Розчісування, допомога при розчісуванні за потреби 10 15,00 11,00
17 Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах за потреби 20 30,00 22,00
18 Виклик лікаря, працівників комунальних служб,транспортних служб за потреби 15 22,00 17,00
19 Відвідування  хворих у закладах охорони здоров’я за потреби 84 125,00 94,00
20 Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров’я, соціального захисту населення (за потреби) згідно з індивідуаль-ним планом/графіком 20 30,00 22,00

 

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
Послуги взуттьовика (019.0-Натуральна допомога)(Захід 12-18)
1 (захід 12)

Заміна блискавки до 20 см (один)

Один зхід 60 68,00 51,00
2 (захід 12)

Заміна блискавки від 20 см (один)

Один західа 90 102,00 76,00
3 (захід 13)

Розширення, звуження халявок взуття (один)

Один захід 90 97,00 73,00
4 (захід 14)

Реставрація взуття (пара)

Один захід 30 43,00 32,00
5 (захід 15)

Повна проклейка підошви (один)

Один захід 35 42,00 32,00
6 Часткова проклейка підошви (один) Один захід 20 24,00 18,00
7 (захід 16)

Повне прошивання підошви (один)

Один захід 60 70,00 52,00
8 Часткове прошивання підошви (один) Один захід 20 23,00 17,00
9 (захід 12)

Прикріплення фурнітури і прикрас, бігунків ( один)

Один захід 15 17,00 13,00
10 (Захід 13)

Розтягнення вузького взуття під кісточку в ширину (один)

Один захід 80 86,00 65,00
11 (Захід 13)

Розтягнення вузького взуття в довжину стопи (один)

Один захід 90 97,00 73,00
12 (захід 17)

Заміна супінатора (один)

Один захід 90 101,00 76,00
13 (захід 12)

Прикріплення  або вшивання латок (один)

Один захід 30 34,00 25,00
14 (захід 18)

Заміна набойок поліуретан маленького розміру (один)

Один захід 30 37,00 28,00
15 (захід 18)

Заміна набойок поліуретан середнього розміру (пара)

Один захід 35 43,00 32,00
16 Заміна набойок поліуретан великого розміру (один) Один захід 40 49,00 37,00
17 (захід 14)

Профілактика підошви (пара)

Один захід 60 85,00 64,00
18 (захід 18)

Встановлення рубців (косяків) на підошві (пара)

Один захід 45 56,00 42,00
19 (захід 12)

Заміна липучок (один)

Один захід 40 45,00 34,00
20 (захід 12)

Заміна устілки зі шкіри (один)

Один захід 30 34,00 25,00
Послуги перукаря(019.0-Натуральна допомога) (Захід 6-11)
1 (захід2)

Стрижка чоловіча

Один захід 30 37,00 28,00
2 (захід2)

Стрижка жіноча

Один захід 45 55,00 41,00
3 (захід2)

Стрижка часткова

Один захід 20 25,00 18,00
4 (захід2)

Стрижка брів/вух

Один захід 5 6,00 4,00
5 (захід1)

Фарбування  волосся

Один захід 60 74,00 56,00
6 (захід1)

Часткова хімічна завивка  волосся

Один захід 60 74,00 56,00
7 (захід1)

Часткова хімічна завивка волосся зі стрижкою

Один захід 80 98,00 74,00
8 (захід1)

Хімічна завивка волосся до 26 см.

Один захід 80 98,00 74,00
9 (захід1)

Хімічна завивка волосся вище  26 см.

Один захід 90 111,00 83,00
10 (захід3)

Фарбуання брів

Один захід 20 22,00 17,00
11 (захід4)

Укладання волосся

Один захід 30 38,00 28,00
12 (захід5)

Миття голови

Один захід 10 11,00 8,00
 

Послуги робітника (019.0-Натуральна допомога)(Захід 19-31)

1 (захід19)

Заміна вішака

Один захід 10 11,00 8,00
2 (захід20)

Заміна скла

Один захід 40 44,00 33,00
3 (захід21)

Заміна ринв (часткова)

Один захід 50 55,00 41,00
4 (захід24)

Косіння (мотокосою)

Один захід 20 23,00 17,00
5 (захід23)

Розпил дров бензопилою

Один захід 20 26,00 20,00
6 (захід22)

Рубання дров

Один захід 40 43,00 32,00
7 (захід21)

Утеплення вікон (1 шт.) /демонтаж плівки

Один захід 20 22,00 17,00
8 (захід21)

Рихтування забору

Один захід 30 33,00 25,00
9 Обпилювання та винесення гілок :
9.1. (захід22)

1 дерево ножівкою

Один захід 30 33,00 25,00
9.2. (захід23)

1 дерево бензопилою

Один захід 15 20,00 15,00
10 (захід21)

Частковий ремонт колодязя

Один захід 30 33,00 25,00
11 Заміна відра колодязя Один захід 15 17,00 13,00
12 Заміна ціпка колодязя Один захід 20 22,00 17,00
13 Ремонт дверцят печі Один захід 30 33,00 25,00
14 (захід19)

Заміна держака

Один захід 15 16,00 12,00
15 (захід24)

Підстригання газонів  газонокосаркою

Один захід 20 23,00 17,00
16 (захід25)

Зварювальні роботи:

16.1. ремонт металевих конструкцій Один захід 40 44,00 33,00
16.2. зварювання металевих труб Один захід 70 78,00 58,00
17 (захід26)

Столярні роботи:

Один захід
17.1. ремонт меблів Один захід 25 29,00 22,00
17.2. ремонт дверей Один захід 60 71,00 53,00
17.2.1 Заміна серцевини замка у дверях Один захід 40 48,00 36,00
17.2.2 Заміна ручки замка Один захід 40 48,00 36,00
17.3. ремонт підлоги Один захід 60 71,00 53,00
17.4. ремонт дерев’яних вікон Один захід 60 71,00 53,00
17.5. обробка дерев’яних виробів, фрезерування Один захід 40 48,00 36,00
18 (захід27)

Часткове шпаклювання поверхонь

Один захід 70 78,00 59,00
19 Часткова штукатурка поверхонь Один захід 70 78,00 59,00
20 (захід28)

Заточка ножів, сокир, сап

Один захід 20 22,00 16,00
21 Заточка ланцюгів на бензопилу Один захід 35 38,00 29,00
22 (захід29)

Робота з електрикою:

22.1. перевірка справності електропроводки Один захід 60 69,00 52,00
22.2. сверління отвору в стіні Один захід 30 35,00 26,00
22.3. сверління отвору в гіпсокартоні та гіпсоблоці під вимикач, коробку, розетку ,точковий світильник Один захід 30 35,00 26,00
22.4. Встановлення (заміна) вимикача, розетки Один захід 25 29,00 22,00
22.5. встановлення точкового світильника Один захід 20 23,00 17,00
22.6 Заміна електричної лампочки Один захід 10 11,00 8,00
23 Робота сантехніка: (захід30)
23.1. (захід30)

Демонтаж поліпропіленових труб

Один захід 60 73,00 55,00
23.2. Монтаж (часткова заміна) поліпропіленових труб Один захід 60 73,00 55,00
23.3. встановлення водопровідного крана Один захід 90 110,00 83,00
23.4. встановлення (заміна) змішувача Один захід 90 110,00 83,00
23.5. встановлення (заміна) фільтра очищення води (1 шт.) Один захід 30 37,00 28,00
23.6. підключення пральної машини Один захід 120 147,00 110,00
23.7. Встановлення (ремонт) зливної системи для ванни Один захід 60 73,00 55,00
24 (захід31)

Принесення вугілля, дров

Один захід 10 11,00 8,00
25 Обробіток присадибної ділянки загальною площею 0,02 га:
25.1. Посадка овочевих культур Один захід 60 64,00 48,00
25.2. Збирання врожаю Один захід 100 107,00 80,00
25.2. Волочіння городу Один захід 70 75,00 56,00
25.3. Загрібання та винесення листя Один захід 30 43,00 32,00
25.4. Розчищення доріжок від снігу Один захід 20 30,00 22,00
Послуги швачки (019.0-Натуральна допомога)(Захід 6-11)
1 (захід 9)

Зміна довжини низу

 
1.1 Брюки, джинси Один захід 30 39,00 29,00
1.2 Брюки (ручний підшив) Один захід 50 64,00 48,00
1.3 Спідниця пряма без підкладки Один захід 40 52,00 39,00
1.4 Спідниця пряма з підкладкою Один захід 50 64,00 48,00
1.5 Трикотажні вироби Один захід 40 52,00 39,00
1.6 Спортивні брюки на підкладці Один захід 80 103,00 77,00
1.7 Спідниця зі шліцою Один захід 60 77,00 58,00
1.8 Пальто, піджак, плащ: Один захід
1.8.1 на підкладці Один захід 120 155,00 116,00
1.8.2 без підкладки Один захід 60 77,00 58,00
2 Зміна довжини рукава  
2.1 Блуза:
2.1.1 по окату Один захід 78 101,00 75,00
2.1.2 по низу Один захід 60 77,00 58,00
2.2 Сорочка чоловіча Один захід 60 77,00 58,00
2.3 Трикотажні вироби Один захід 60 77,00 58,00
2.4 Пальто, плащ, піджак:
2.4.1 на підкладці Один захід 78 101,00 75,00
2.4.2 без підкладки Один захід 50 64,00 48,00
3 Заміна підкладки  
3.1 Спідниця Один захід 90 116,00 87,00
3.2 Сукня Один захід 132 170,00 128,00
3.3 Піджак Один захід 180 232,00 174,00
3.4 Пальто Один захід 240 310,00 232,00
3.5 Кишені Один захід 50 64,00 48,00
4 (Захід6)

Заміна блискавки

 
4.1 Спідниця Один захід 40 52,00 39,00
4.2 Брюки Один захід 50 65,00 48,00
4.3 Джинси Один захід 80 100,00 75,00
4.4 Сукня (до 25 см) Один захід 60 75,00 75,00
4.5 Сукня (від 25 см) Один захід 80 100,00 75,00
4.6 Куртка,  пальто (до 0,60 метра) Один захід 90 113,00 85,00
4.7 Куртка, пальто (від 0,60 метра) Один захід 100 125,00 94,00
5 (захід 11 )

Пошив постільної білизни

5.1 Підодіяльник Один захід 50 60,00 45,00
5.2 Простирадло Один захід 40 48,00 36,00
5.3 Наволочка Один захід 20 24,00 18,00
5.4 Простирадло на резинці Один захід 80 96,00 72,00
6 (захід8)

Пошив жіночого одягу:

6.1 Спідниця пряма Один захід 240 308,00 230,00
6.2 Спідниця пряма на підкладці Один захід 250 321,00 241,00
6.3 Спідниця складної моделі Один захід 300 385,00 289,00
6.4 Блуза Один захід 300 385,00 289,00
6.5 Сарафан Один захід 300 385,00 289,00
6.6 Сукня повсякденна Один захід 300 385,00 274,00
6.7 Сукня середньої складності Один захід 480 615,00 461,00
6.8 Сукня високої складності Один захід 900 1154,00 866,00
6.9 Трикотажні вироби:
6.9.1 сукня Один захід 210 269,00 202,00
6.9.2 гольф Один захід 180 231,00 173,00
6.9.3 футболка Один захід 180 231,00 173,00
6.9.4 майка Один захід 90 115,00 86,00
6.10 брюки Один захід 240 308,00 231,00
6.11 піджак на підкладці Один захід 480 615,00 461,00
6.12 піджак без підкладки Один захід 390 500,00 375,00
6.13 сорочка вишиванка Один захід 180 231,00 173,00
7 (Захід 10)

Ремонт спідниці

 
7.1 Вшити з боків з блискавкою в боковому шві ( на підкладці) Один захід 90 113,00 85,00
7.2 Вшити з боків з блискавкою в боковому шві (без підкладки) Один захід 78 98,00 74,00
7.3 Занизити талію з поясом Один захід 90 113,00 85,00
7.4 Занизити талію без пояса Один захід 80 100,00 75,00
7.5 Розширити за рахунок припусків на шви Один захід 60 75,00 56,00
7.6 Розширити за рахунок вставок Один захід 120 151,00 113,00
8 Ремонт брюк
8.1 Занизити талію Один захід 110 138,00 104,00
8.2 Вшити бока в джинсах Один захід 60 75,00 56,00
8.3 Вшити бока в класичних брюках Один захід 75 94,00 71,00
8.4 Вшити по середньому шву Один захід 60 75,00 56,00
8.5 Розширити в боках(вставки) Один захід 120 151,00 113,00
8.6 Штуковка джинс, брюк Один захід 30 38,00 28,00
8.7 Розширити за рахунок припусків на шви Один захід 40 50,00 38,00
9 Ремонт блузи та сукні
9.1 Вшити по бокам без блискавки Один захід 85 107,00 80,00
9.2 Вшити бока з блискавкою Один захід 120 151,00 113,00
9.3 Заглиблення виточок Один захід 75 94,00 71,00
9.4 Вшити по рельєфам Один захід 90 113,00 85,00
9.5 Вшити по рельєфам- рельєфи із пройм Один захід 110 138,00 104,00
9.6 Завузити рукава Один захід 40 50,00 38,00
10 Ремонт жакета та куртки
10.1 Вшити по бокових швах:  
10.1.1 без підкладки Один захід 160 200,00 151,00
10.1.2 з підкладкою Один захід 240 301,00 226,00
10.1.3 з рукавом Один захід 300 376,00 282,00
11 По середньому шву спинки з коміром Один захід 160 200,00 151,00
12 По середньому шву спинки без коміра Один захід 140 176,00 132,00
13 (захід 7)

Обробка оверлком до 2м. погонний

Один захід 10 11,00 8,00
14 (захід 10)

Ремонт трикотажних виробів

 
14.1 Вшити по бокам не випорюючи рукав Один захід 70 88,00 66,00
14.2 Вшити по бокам разом з рукавом Один захід 80 100,00 75,00
14.3 Брюки по боку з поясом Один захід 85 107,00 80,00
14.4 Брюки по боку без пояса Один захід 70 88,00 66,00
14.5 Брюки по крокових швах Один захід 70 88,00 66,00
15 (захід6)

Інші послуги

 
15.1 Зашити по шву (5см.) Один захід 10 13,00 9,00
15.2 Зашити по шву зі складностями (5 см.) Один захід 20 25,00 19,00
15.3 Зашити по шву верхній одяг на підкладці (5 см.) Один захід 30 38,00 28,00
15.4 Зашити по шву верхній одяг на підкладці Один захід 20 25,00 19,00
15.5 Пришити вішалку Один захід 15 19,00 14,00
15.6 Пришити ґудзик Один захід 5 6,00 5,00
15.7 Зашити кишеню Один захід 10 13,00 9,00
15.7 (захід7)

Відпарювання одягу

Один захід 30 33,00 25,00
15.8. (захід7)

Заміна кнопки

Один захід 7 11,00 8,00
16 Пошив штор

(1 м строчки)

Один захід 5 6,00 4,00
17 Прасування одягу Один захід 20 23,00 17,00
Пункт прокату (допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації) (015.1.догляд вдома(захід2- 6    )
 

1

(захід2)

Інвалідний візок універсальний

Послуга на місяць 40 55,00 41,00
2 (захід3)

Інвалідний візок кімнатний з санітарним оснащенням

Послуга на місяць 40 53,00 40,00
3 (захід4)

Інвалідний візок крісло-стілець

Послуга на місяць 20 27,00 20,00
4 (захід5)

Ходунки, крісло -стілець, сходинки для ванни

Послуга на місяць 15 20,00 15,00
5 (захід6)

Милиці-палиці

Послуга на місяць 15 19,00 14,00
  Послуга соціальної профілактики (007.0- Соціальна профілактика, захід 1)
1 Проходження Програми для кривдників* Один захід/

раз на тиждень

60 79,00 ______
Організація і проведення навчання
1 Організація і проведення навчання прийомних батьків та батьків – вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу  * один раз на два роки

(2400 хвилин/ 40 годин)

60 79,00 ______

* для інших територіальних громад