Про бюджет Слов’янської сільської територіальної громади на 2022 рік

УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про бюджет Слов’янської сільської територіальної громади на 2022 рік

04590000000
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у сумі 37 336 955 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади – 37 158 755 гривень , доходи спеціального фонду бюджету Слов’янської територіальної громади – 178 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у сумі  37 336 955 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади – 37 038 755 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади – 298 200 гривень;

–  профіцит загального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у сумі 120 000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

–  дефіцит спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у сумі 120 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,05 відсотки видатків загального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Слов’янської сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Слов’янської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Слов’янської сільської територіальної громад на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 102, 1032, 1034, 1035, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади згідно із статями 691, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статями 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Слов’янської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати фінансовому відділу Слов’янської сільської ради повноваження щодо отримання позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Слов’янської сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів Слов’янської сільської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, тверде паливо та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові у процесі виконання бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради:

– перерозподіл видатків за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за загальним та спеціальним фондами бюджету Слов’янської сільської територіальної громади з внесенням відповідних змін до додатків рішення сільської ради «Про бюджет Слов’янської сільської територіальної громади на 2022 рік 04590000000 (код бюджету)», переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, і переліку регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Слов’янської сільської територіальної громад та обсягів коштів затверджених на здійснення заходів програм, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету Слов’янської сільської територіальної громади;

– з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів надати право сільському голові своїм розпорядженням за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва, здійснювати врахування міжбюджетних трансфертів у дохідній та видатковій частинах бюджету Слов’янської сільської територіальної громади, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між головними розпорядниками, перерозподіл річних обсягів трансфертів між головними розпорядниками бюджету Слов’янської сільської територіальної громади, з подальшим затвердженням їх на сесіях сільської ради.

Доручити сільському голові укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету Слов’янської сільської територіальної громади до інших місцевих бюджетів та отримання трансфертів з інших місцевих бюджетів до бюджету Слов’янської сільської територіальної громади.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити виконавчому комітету вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, до розпису бюджету Слов’янської сільської територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством:

– за головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

– якщо після прийняття рішення про бюджет Слов’янської сільської територіальної громади відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

– за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів із бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях сільської ради.

13. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України сільському голові:

13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

13.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

13.3. Забезпечити надходження податків і зборів до бюджету Слов’янської сільської територіальної громади у обсягах затверджених на 2022 рік.

13.4. Забезпечити зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету Слов’янської сільської територіальної громади, що утворився станом на 1 січня 2022 року.

13.5. З метою збільшення надходжень до бюджету приймати обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до бюджету Слов’янської сільської територіальної громади.

13.6. З метою недопущення втрат надходжень до бюджету Слов’янської сільської територіальної громади при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення уникати безпідставного розстрочення платежів.

14. Установити, що з 01 січня 2022 року з бюджету Слов’янської сільської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ та закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Секретарю сільської ради Наталії МАКАРЕНКО забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова                                                                                                Галина СМОЛЬСЬКА

с. Слов’янка

22 грудня 2021 року
№ 473-12/VIIІ

З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Слов’янської сільської ради https://slovsr.dp.gov.ua/ua