Звіт про виконання доходної та видаткової частини бюджету Слов’янської СТГ за 9 місяців 2021 року

Обсяг надходжень до загального фонду бюджету (із урахуванням сум одержаних з державного бюджету та бюджетів інших рівнів) Слов’янської сільської територіальної громади затверджений у сумі 36 912 682,00 гривень, в т.ч. за 9 місяців 2021 року у сумі 25 032 698,00 гривень, фактично надійшло за 9 місяців 2021 року 27 587 475,15 гривень, що на 2 554 777,15 гривень більше від запланованого. Відсоток виконання – 110,21%.

Обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету Слов’янської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року затверджений у сумі 288 408,90 гривень, фактично надійшло за 9 місяців 2021 року 419 734,50 гривень, перевиконання становить 131 325,60 гривень. Відсоток виконання – 145,53%.

По загальному фонду за 9 місяців 2021 року проведено касові видатки в розмірі 24 418 785,74 гривень, з них:

– заробітна плата – 16 900 443,73 гривень;
( дотримано вимогу розміру мінімальної заробітної плати 6 000 гривень)
– нарахування на оплату праці – 3 728 108,36гривень;
– предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 770 792,59 гривень;
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,00 гривень;
– продукти харчування – 384 400,11 гривень;
– оплата послуг (крім комунальних) – 241 450,08 гривень;
– видатки на відрядження – 2 704,00 гривень;
– оплата електроенергії – 393 345,97 гривень;
– оплата природного газу -128 473,85 гривень;
– оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 517 033,20 гривень;
– окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3 750,00 гривень;
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 263 893,15 гривень;
– інші виплати населенню – 27 668,88 гривень;
– інші поточні видатки – 56 721,82 гривень.

По галузям видатки за 9 місяців 2021 року проведені наступним чином:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

По спеціальному фонду за 9 місяців 2021 року були прове дені видатки в сумі 1 297 693,17 гривень, з них:

– предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22 634,60 гривень;
– продукти харчування – 86 763,50 гривень;
– придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 655 066,42 гривень;
– реконструкція та реставрація інших об’єктів – 533 228,65 гривень.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Начальник фінансового відділу
Наталія ФІЛІП’ЄВА