Звіт про виконання бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 р.

Загальний обсяг доходів бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року становить 60 504,4 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 58 933,8 тис. грн, спеціальний фонд – 1 570,6 тис. грн.

Склад доходів загального фонду бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади наступний:

– власні доходи – 25 631,1 тис. грн;

– міжбюджетні трансферти – 33 302,7 тис. грн.

З державного бюджету отримано трансферти до загального фонду у сумі 24 647,0 тис. грн, в тому числі:

базова дотація – 2 359,2 тис. грн;
освітня субвенція – 19 442,3 тис. грн;
медична субвенція – 2 845,5 тис. грн.
З інших місцевих бюджетів трансферти отримано у сумі 8 655,7 тис. грн, в тому числі:

– дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 4 690,2 тис. грн;

– субвенції з місцевих бюджетів – 3 965,5 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади без урахування трансфертів виконано у сумі 25 631,1 тис. грн, що на 1430,4 тис. грн, або на 5,9 % більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1 578,2 тис. грн, або на 6,6 %.

Податок на доходи фізичних осіб у складі власних надходжень загального фонду становить 60,6%. Планові показники по податку на доходи фізичних осіб виконано на 104,8 %, при уточненому плані 14 820,1 тис. грн надійшло 15 539,6 тис. грн. Порівняно з І півріччям 2019 року надходження збільшились на 989,2 тис. грн, або на 8,3 %.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 35,8 тис. грн, що на 5,8 тис. грн більше від плану.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 1 284,9 тис. грн. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів склали 471,3 тис. грн, що на 39,3 тис. грн, або на 9,1 % більше від планових показників. Збільшення порівняно з надходженнями 2019 року становить 36,1 тис. грн, або 8,3%.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю склали 3 180,9 тис. грн, що на 129,9 тис. грн, або на 4,3 % більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 294,8 тис. грн, або на 8,5%.

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 329,1 тис. грн, або 99,6 % до плану.

Транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 25,0 тис. грн.

Єдиний податок у складі власних надходжень загального фонду становить 18,3%. Планові показники єдиного податку виконано на 104,5%, при уточненому плані 4 508,0 тис. грн надійшло 4 712,2 тис. грн. Порівняно з І півріччям 2019 року надходження зменшились на 128,6 тис. грн, або на 2,7%.

У сумі 0,8 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 1,0 тис. грн.

Неподаткові надходження за І півріччя 2020 року склали 524,8 тис. грн., в тому числі:

– плата за надання інших адміністративних послуг – 200,7 тис. грн, що на 9,7% більше надходжень минулого року;

– збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 167,7 тис. грн, що у 1,9 рази більше надходжень минулого року;

– кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування – 120,4 тис. грн, що на 6,9 тис. грн, або на 6,1% рази більше від надходжень попереднього року.

Доходи спеціального фонду склали 1 570,6 тис. грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 1 350,7 тис. грн, екологічний податок – 3,3 тис. грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,3 тис. грн, кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 52,1 тис. грн, інші субвенції з місцевого бюджету – 164,2 тис. грн

Обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за І півріччя 2020 року становить 2 050,9 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду за І півріччя 2020 року склав 62 295,7 тис. грн, або 83,2 % до уточнених планових показників звітного періоду, у тому числі на:

– державне управління – 6 239,4 тис. грн.;

– освіта – 41 549,7 тис. грн;

– охорона здоров’я – 6 277,8 тис. грн;

– соціальний захист – 2 371,3 тис. грн.;

– культура і мистецтво – 3 126,0 тис. грн;

– фізкультура і спорт – 993,0 тис. грн;

– житлово-комунальне господарство – 1 529,2 тис. грн;

– економічна діяльність – 86,8 тис. грн;

– інша діяльність – 24,3 тис. грн;

– інші субвенції з місцевого бюджету – 98,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади за звітний період склали 3 632,0 тис. грн, в тому числі поточні видатки – 670,2 тис. грн, капітальні видатки – 492,7 тис. грн.

Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ,
селищний голова