Рішення Про районний бюджет на 2020 рік (04308200000 – код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету в сумі 28 565 631 гривня, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 28 563 131 гривня, доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 28 565 631 гривня, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 28 563 131 гривня та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 20 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 20 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Передбачити надання із загального фонду районного бюджету Межівського району міжбюджетних трансфертів до інших місцевих бюджетів у вигляді «Інші дотації з місцевого бюджету» сільським бюджетам Зорянської та Слов’янської сільських рад в обсязі 7 020 534 гривень, із них на утримання: сільських комунальних закладів освіти – 5 763 609 гривень; сільських комунальних закладів культури – 1 256 925 гривень;

«Інші субвенції з місцевого бюджету» в обсязі 339 500 гривень, у тому числі:

обласному бюджету – 3 500 гривень на забезпечення поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

бюджету м. Павлоград – 30 000 гривень на оплату витрат за належне забезпечення населення Межівського району медичними послугами вторинного рівня у 2020 році:

– КНП «Павлоградська міська лікарня №1» ПМР» – 24 000 гривень,

– КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР» – 3 000 гривень,

– КНП «Павлоградський пологовий будинок» ПМР – 3 000 гривень;

селищному бюджету Межівської селищної ради – 306 000 гривень, із них на утримання:

– КЗО «Межівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і профорієнтації учнів» – 110 000 гривень;

– КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» Межівської селищної ради» – 6 000 гривень;

– КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» – 120 000 гривень;

– КЗ «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» – 70 000 гривень.

Передбачити передачу з районного бюджету Межівського району до інших місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів у вигляді:

«Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» селищному бюджету Межівської селищної ради в обсязі 645 000 гривень;

«Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» сільському бюджету Зорянської сільської ради в обсязі 1 000 000 гривень на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчально – виховних комплексів.

Керуючись статтею 108 Бюджетного кодексу України, делегувати райдержадміністрації повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам району у період між сесіями з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет та з подальшим затвердженням таких змін на сесіях районної ради.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 2 856 202 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплату енергосервісу.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати право голові районної ради у процесі виконання районного бюджету за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів, регуляторної політики та підприємництва з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами районного бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення районної ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з районного бюджету;

з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів врахування їх у дохідній та видатковій частинах районного бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між місцевими бюджетами; перерозподіл річних обсягів трансфертів головними розпорядниками коштів районного бюджету.

11. Делегувати видаткові повноваження Зорянській сільській раді в частині утримання сільських комунальних закладів освіти «Зорянський дошкільний навчальний заклад «Зернятко», «Маліївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад», «Миронівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад», сільських комунальних закладів культури «Зорянський будинок культури» та «Зорянська бібліотека»; Слов’янській сільській раді в частині утримання сільських комунальних закладів освіти «Слов’янський ясла-садок № 1 «Веселка», «Слов’янський дитячий садок № 2 «Малятко», сільських комунальних закладів культури «Слов’янський будинок культури» та «Слов’янська бібліотека».

Затвердити на 2020 рік формулу визначення міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Межівського району Зорянському та Слов’янському сільським бюджетам у вигляді «Інші дотації з місцевого бюджету» на утримання закладів освіти та культури (відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України) згідно з додатком 3.1 до цього рішення.

12. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів, регуляторної політики та підприємництва, до розпису районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

на виконання розпоряджень районної державної адміністрації за відповідними окремими структурними підрозділами районної державної адміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

якщо після прийняття рішення про районний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях районної ради.

13. З метою поліпшення фінансового стану підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад району, передбачити кошти шляхом поповнення обігових коштів – за КТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» – комунальній установі «Адміністративне управління Межівської районної ради» у сумі 941 184 гривні.

14. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським головам забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

15. Рекомендувати сільським головам:

1) забезпечити:

– виконання показників дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, затверджених на 2020 рік;

– зменшення податкового боргу зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини відповідних місцевих бюджетів, що утворився станом на 01 січня 2020 року;

2) з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності відповідних територіальних громад району вжити організаційних заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності підприємств комунальної власності, які здійснюють господарську діяльність, погашення ними недоїмки, що утворилася станом на 01 січня 2020 року, та збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, іншим майном, яке перебуває в комунальній власності;

3) з метою збільшення надходжень до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць району приймати обґрунтовані рішення відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

4) передбачити в сільських бюджетах кошти:

– для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни і праці на здійснення їх статутної діяльності;

– на збереження пам’яток борцям з нацизмом.

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

17. Додатки 1, 2, 3, 3.1, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів, регуляторної політики та підприємництва.

Голова районної ради                                                                                                           П.О. ХАЛИМЕНДИК