Звіт про виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року

ДОХОДИ

За 9 місяців 2021 року загальний обсяг доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади становить 103 833,9 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету виконано в сумі 99 620,1 тис. грн, що становить 101,9 % до уточнених планових показників на звітний період.

Надходження спеціального фонду становлять  4 213,8 тис. грн.

Склад доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року наступний.

Власні доходи загального фонду бюджету склали 53 617,2 тис. грн.

Обсяг отриманих дотацій та субвенцій з Державного бюджету склав 37 143,8 тис. грн, в тому числі:

– базова дотація – 5 776,2 тис. грн;

– освітня субвенція –  30 125,8 тис. грн;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис. грн;

– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 977,8 тис. грн;

Трансферти з обласного та інших місцевих бюджетів надійшли в сумі  8 859,1 тис. грн, в тому числі:

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 4 316,2 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 691,9 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 178,8 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 744,0 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 61,1 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 794,7 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільські місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 99,0 тис. грн;

– інші субвенції – 1 973,4 тис. грн.

Надходження власних доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) у 9 місяців 2021 року склали 53 617,2 тис. грн, що на 3 164,4 тис. грн, або на 6,3% більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6 841,2 тис. грн, або на 14,6%.

План надходжень податку на доходи фізичних осіб виконано на 101,8 %, при уточнених планових призначеннях 31 241,9 тис. грн фактично надійшло 31 799,6 тис. грн. Збільшення порівняно з надходженнями 2020 року становить 5 015,8 тис. грн, або на 18,7 %.

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у 9 місяців поточного року отримано у сумі 45,9 тис. грн, що на 10,1 тис. грн більше від аналогічного періоду минулого року.

У сумі 1,5 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 1,6 тис. грн.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 1 458,8 тис. грн, що становить 76,5 % до планових показників звітного періоду та на 542,6 тис. грн або на 27,1% менше від надходжень за 9 місяців 2020 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 53,9 тис. грн і склали 702,6 тис. грн.

По земельному податку та орендній платі за землю надходження складають 10 288,3 тис. грн, що на 1 553,3тис. грн або на 17,8 % більше планових призначень на звітний період. Надходження в порівнянні з минулим роком збільшилися на 1 625,6 тис. грн або на 18,8%.

Надходження транспортного податку з юридичних осіб становлять 43,7 тис. грн.

Надходження єдиного податку порівняно з надходженнями 2020 року збільшились на 967,3 тис. грн, або на 12,9 %. Планові показники за 9 місяців 2021 року виконано на 120,9 %, при уточнених планових призначеннях 7 018,0 тис. грн фактично надійшло 8 482,0 тис. грн, в тому числі:

– єдиний податок з юридичних осіб – 138,6 тис. грн, план виконано на 97,0 %;

– єдиний податок з фізичних осіб – 2 897,6 тис. грн, планові показники виконано на 103,5 %;

– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 5 445,8 тис. грн, що становить 133,6% до уточненого плану.

Неподаткові надходження за 9 місяців 2021 року склали 793,1 тис. грн, в тому числі:

– адміністративні штрафи та інші санкції – 8,8 тис. грн;

– адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 0,7 тис. грн;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 0,3 тис. грн;

– плата за встановлення земельного сервітуту – 1,6 тис. грн;

– адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 19,4 тис. грн;

– плата за надання адміністративних послуг – 310,2 тис. грн;

– збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –308,6 тис. грн;

– надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 4,5 тис. грн;

– кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної васності, які не надані у користування – 123,5 тис. грн.

– державне мито – 6,1 тис. грн;

– інші надходження – 9,4 тис. грн.

Загальний обсяг доходів спеціального фонду за 9 місяців 2021 року склав 4 213,8 тис. грн, в тому числі:

– екологічний податок – 2,7 тис. грн;

– власні надходження бюджетних установ – 4 171,5 тис. грн;

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,7 тис. грн;

– кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 36,9 тис. грн.

ВИДАТКИ

Обсяг видатків бюджету Межівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року склав 101 814,7 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 96 614,1 тис. грн, спеціального фонду –5 200,6 тис. грн.

Освіта

Обсяг фінансування загального фонду по галузі освіта проведено на суму 68 401,1 тис. грн, в тому числі на:

– надання дошкільної освіти – 15 894,6 тис. грн;

– загальноосвітні навчальні заклади – 44 337,0 тис. грн;

– надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 1 174,7 тис. грн;

– надання спеціальної освіти мистецькими школами – 1 159,9 тис. грн;

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 4 386,9 тис. грн;

– інші програми та заходи у сфері освіти – 5,4 тис. грн;

– забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 690,5 тис. грн;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 150,8 тис. грн;

– забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 601,3 тис. грн.

Джерела фінансування галузі «Освіта» у 9 місяців 2021 року:

 • освітня субвенція з державного бюджету – 29 636,4 тис. грн;
 • дотація з державного бюджету на утримання закладів освіти – 4 182,1 тис. грн;
 • кошти бюджету селищної громади – 33 170,4 тис. грн;
 • субвенції з обласного бюджету – 799,7 тис. грн;
 • інші субвенції місцевих бюджетів – 612,5 тис. грн.

Кошти бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями – 60 665,8 тис. грн, оплату енергоносіїв – 5 026,2 тис. грн, продукти харчування – 1 552,7 тис. грн, інші видатки – 1 156,4 тис. грн.

Охорона здоров’я

Видатки загального фонду бюджету на охорону здоров’я за 9 місяців 2021 року склали 2 944,3 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради склали 1 710,5 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

 • бюджету селищної територіальної громади – 438,4 тис. грн;
 • обласного бюджету – 794,7 тис. грн;
 • інших субвенцій з місцевих бюджетів – 477,4 тис. грн.

На утримання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» видатки загального фонду бюджету склали 1 233,7 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

 • бюджету селищної територіальної громади – 836,6 тис. грн;
 • інших субвенцій з місцевих бюджетів – 262,9 тис. грн.
 • дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я – 134,2 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків загального фонду по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців року становить 4 405,3 тис. грн.

Видатки загального фонду на фінансування КЗ «Центр соціальних послуг «Межівської селищної ради» склали 3 073,8 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

– селищного бюджету – 2 973,8 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевого бюджету (Слов’янська сільська територіальна громада) – 100,0 тис. грн.

Окрім того на виконання заходів програм соціального захисту здійснено видатки на:

 • надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 283,2 тис. грн;
 • надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 5,8 тис. грн;
 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 49,9 тис. грн;
 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 17,1 тис. грн;
 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 7,0 тис. грн;
 • організацію та проведення громадських робіт – 616,2 тис. грн;
 • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення, заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту) – 352,3 тис. грн.

Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» обсяг видатків загального фонду за 9 місяців 2021 року склав 5 045,4 тис. грн, в тому числі:

– забезпечення діяльності бібліотек – 1 107,1 тис. грн;

– забезпечення діяльності музеїв та виставок – 99,8 тис. грн;

– забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 157,0 тис. грн;

– інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва – 485,0 тис. грн;

– інші заходи в галузі культури і мистецтва – 196,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» касові видатки здійснено на 1 430,1 тис. грн, в тому числі на:

– утримання СКЗПО «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» – 1 415,2 тис. грн, в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1 398,7 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії – 11,4 тис. грн, інші видатки – 5,1 тис. грн;

– виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 29.10.2020 № 2708-40/VII – 14,9 тис. грн.

Державне управління

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Державне управління» за 9 місяців 2021 року склав 11 818,9 тис. грн, в тому числі:

 • заробітна плата з нарахуваннями – 10 964,3 тис. грн;
 • оплата енергоносіїв – 340,5 тис. грн;
 • придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 206,5 тис. грн;
 • оплата послуг (крім комунальних) – 282,2 тис. грн, інші видатки – 25,4 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» видатки загального фонду за 9 місяців 2021 року склали 2 481,1 тис. грн, в тому числі на:

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 1 028,8 тис. грн. Кошти було спрямовано на виконання заходів:

 • програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2021- 2023 роки від 22 грудня 2020 року № 31-02/VIІI у сумі 711,0 тис. грн;
 • програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комунсервіс» на 2021-2023 роки від 22 грудня 2020 року № 30-02/VIІI у сумі 317,8 тис. грн;

– організація благоустрою населених пунктів – 1311,3 тис. грн;
– заходи, пов`язані з поліпшенням питної води – 141,0 тис. грн;

Видатки спеціального фонду у сумі 36,0 тис. грн спрямовано на благоустрій населених пунктів.

Економічна діяльність

Загальний обсяг видатків склав 686,7 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 63,2 тис. грн, спеціальний фонд (капітальні видатки) – 623,5 тис. грн.

Видатки використано по:

 • КПКВК 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» – 188,4 тис. грн;
 • КПКВК 7390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис. грн;
 • КПКВК 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» – 229,1 тис. грн;
 • КПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи прав на неї – 5,2 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

За 9 місяців 2021 року передано трансферт обласному бюджету у вигляді «Інші субвенції з місцевого бюджету» на співфінансування по придбанню шкільного автобуса у сумі 167,2 тис. грн.

Селищний голова                               
Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ