Енергетична політика громади і що таке ПДСЕРіК?!

На останній сесії Межівської селищної ради депутати підтримали прийняття Плану дій сталого енергетичного розвитку і клімату Межівської селищної територіальної громади на період до 2030 року – скорочено ПДСЕРіК.

Що це означає?..

З метою покращення життєдіяльності населення, підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, на виконання ініціатив Європейського союзу з питань клімату і енергетики – Межівська селищна територіальна громада взяла на себе зобов’язання щодо реалізації кліматичних та енергетичних цілей та стала підписантом так званої «Угоди Мерів». Угода започаткована Європейською комісією для заохочення й підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого енергетичного розвитку.

«План дій сталого енергетичного розвитку і клімату Межівської селищної територіальної громади на період до 2030 року» виступає орієнтиром для планування енергетичної політики громади і є своєрідною дорожньою картою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. Його стратегічною ціллю є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості надаваних послуг з одночасним зниженням енергозатратності інфраструктури громади та збільшення частки відновлювальних джерел енергії. Зокрема, він спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах, житлових будівлях, громадському освітленні, третинному секторі, та на комунальних підприємствах громади.

Серед конкретних цілей Плану варто відзначити наступні: зменшення викидів СО2 до 2030 року у визначених секторах щонайменше на 30%; підвищення свідомості мешканців за раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

За результатами розробки Плану проведений аналіз та оцінка поточного стану у сферах виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів у громаді.

Проведена оцінка готовності організаційно – управлінської структури Межівської селищної ради до впровадження та моніторингу стану виконання Плану, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у громаді. Надані пропозиції щодо удосконалення системи енергетичного менеджменту у селищній раді.