Оголошення про проведення конкурсу

для визначення кандидатури виконавця земельних торгів з продажу права оренди та продажу нерухомого майна – земельних ділянок Межівської селищної ради

Межівська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу права оренди та продажу нерухомого майна – земельних ділянок.

Виконавець земельних торгів має відповідати наступним вимогам:

– виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів, зареєстрований у встановленому законом порядку;

– наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;

– наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна шляхом проведення аукціону;

– виконавецем земельних торгів не може бути заінтересована особа стосовно замовника аукціону;

– додатково слід подати відомості стосовно досвіду проведення аукціонів, суми винагороди, тощо, з підтверджуючими документами.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам – один місяць з дати публікації даного оголошення. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів».

Перелік земельних ділянок для продажу права оренди на аукціоні:

кадастровий номер 1222655400:01:003:0240, площа 20,000 га, місце розташування: Межівська селищна рада (Демуринська селищна рада) Межівського району Дніпропетровської області, цільове призначення – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за умов продажу – на аукціоні окремими лотами.
Перелік земельних ділянок для продажу на аукціоні:

кадастровий номер 1222655100:04:064:0020, площею 0,0080 га за адресою: проспект Незалежності, смт Межова Межівського району Дніпропетровської області, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за умов продажу – на аукціоні окремими лотами.

Поштова адреса, за якою подається заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам: 52900, смт Межова, Межівського району, Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 4, I поверх, кабінет №4, відділ земельних питань та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Межівської селищної ради.

Номер контактного телефону для довідок: (050) 595-08-14