УВАГА! Підсумки навчального року на карантині

Ми завершуємо навчальний рік у дистанційному форматі, в якому керувалися новим Законом «Про освіту» та орієнтувалися на вимоги Нової української школи. Законодавча база змінюється згідно з сучасними вимогами, тому і ми поступово змінюємося.

Вчителі творчо і старанно підходили до викладання предметів із активним застосуванням сучасних технологій, допомагали учням вчитися і самовиховувати у собі нову достойну особистість, дбали про фізичний стан, здоров’я та спортивне навантаження. Технічний персонал підтримує комфортний стан у приміщенні закладу згідно з сьогоденними гігієнічними вимогами. Батьки всіляко допомагають, підтримують, вказують на помилки, хвалять за досягнення та люблять своїх дітей.

Керівництво здійснює контроль та моніторинг освітнього процесу, дбає про ефективну організацію завершення навчального року, складає плани на новий навчальний рік з урахуванням подальшої роботи і систематизації, узагальнення і закріплення матеріалу, що учні вивчали дистанційно.

Для якісного завершення адміністрацією закладу:

  • сплановано кількість та обсяг завдань і контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, моральному та фізичному перевантаженню учнів в умовах дистанційного навчання;
  • забезпечено всім учням доступ до навчальних матеріалів і завдань за допомогою різних засобів обміну інформацією;
  • укладено графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань, щоб не перевантажувати учнів і раціонально використовувати час.

Наразі закінчується останній тиждень річного оцінювання навчальних досягнень учнів із використанням технологій дистанційного навчання.

Валентина СИДОРЕНКО,
директор КЗО «Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів» МСР»