Звіт про виконання бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

ДОХОДИ

За 2020 рік загальний обсяг доходів бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади становить 129 696,0 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету виконано в сумі 125 867,4 тис. грн, що становить 98,4 % до уточнених планових показників на 2020 рік та на 18 648,3 тис. грн менше від надходжень 2019 року.

Надходження спеціального фонду становлять 3 828,6 тис. грн або 108,0 % до плану та на 2 455,6 тис. грн менше 2019 року.

Склад доходів загального фонду бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальноїради за 2020 рік наступний.

Власні доходи загального фонду бюджету склали 70 737,6 тис. грн.

Обсяг отриманих дотацій з Державного та обласного бюджетів склав 11 129,6 тис. грн, в тому числі:

– базова дотація – 4 717,8 тис. грн;

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 411,8 тис.грн.

Субвенцій з Державного та обласного бюджетів отримано в сумі 44 000,2 тис. грн, в тому числі:

– медична субвенція – 2 845,5 тис. грн;

– освітня субвенція – 33 615,6 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 771,4 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 296,8 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 763,0 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 521,8 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 551,5 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 683,7 тис. грн;

– інші субвенції – 2 197,2 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 753,7 тис. грн;

Обсяг субвенцій, отриманих до спеціального фронду («Інші субвенції з місцевого бюджету») склав 477,2 тис. грн.

Надходження власних доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) у 2020 році порівняно з 2019 роком збільшились на 5 702,8 тис. грн, або на 8,8%. Планові показники виконано на 97,4%, при плані 72 654,6 тис. грн фактично надійшло 70 737,6 тис. грн.

Основним джерелом наповнення загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 57,7% від загального обсягу доходів загального фонду селищного бюджету на 2020 рік.

План надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 94,0 %, при уточнених планових призначеннях 43 392,0 тис. грн фактично надійшло 40 783,2 тис. грн. Порівняно з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 3 678,5 тис. грн, або на 9,9 %.

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у 2020 році отримано у сумі 35,8 тис. грн, що на 0,2 тис. грн менше від надходжень 2019 року.

У сумі 2,0 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 2,1 тис. грн.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 2 709,5 тис. грн, що становить 101,7 % до планових показників звітного періоду та на 145,7 тис. грн або на 5,7% більше від надходжень 2019 року.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надходження порівняно з 2019 роком збільшились на 102,4 тис. грн. (з 764,6 тис.грн. в 2019 році до 867,0 тис. грн в 2020).

По земельному податку та орендній платі за землю план виконано на 103,3 %, при планових призначеннях 11 059,4 тис. грн фактично надійшло 11 420,6 тис. грн. Порівняно з 2019 роком надходження плати за землю збільшилися на 1 126,4 тис. грн, або на 10,9 %. Надходження склали по:

– земельному податку з юридичних осіб» – 550,6 тис. грн, що становить 100,3 % від планових показників та на 67,8 тис. грн. або на 11% менше порівняно з 2019 роком  зменшення відбулось в результаті змін в законодавстві стосовно звільнення від сплати податку в березні 2020 року в зв’язку з пандемією).

– орендній платі з юридичних осіб – 5 369,6 тис. грн, що становить 104,9 % до уточненого плану, порівняно з 2019 роком надходження збільшилися на 238,4 тис. грн, або на 4,6 %.

– земельному податку з фізичних осіб – 2 953,1 тис. грн, що на 53,1 тис. грн, або на 1,8 % більше від планових показників. Порівняно з 2019 роком надходження збільшились на 54,3 тис.грн або на 1,9 %;

– орендній платі з фізичних осіб – 2 547,3 тис. грн, планові показники виконано на 102,3 %, порівняно з 2019 роком надходження збільшилися на 901,6 тис. грн. або на 54,8 %.

Надходження транспортного податоку з юридичних осіб за 2020 рік становлять 56,3 тис. грн, планові призначення виконано 112,5 %.

Надходження єдиного податку за 2020 рік на 489,9 тис. грн, або на 3,7 % більше від надходжень за 2019 рік і склали 13 569,4 тис. грн, в тому числі:

– єдиний податок з юридичних осіб – 166,0 тис. грн, план виконано на 100,6 %;

– єдиний податок з фізичних осіб – 3 601,1 тис. грн, планові показники виконано на 102,6 %;

– єдиний податок з сільськогосподарських товаро-виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 9 802,3 тис.грн, що становить 101,3 % до уточненого плану.

Неподаткові надходження за 2020 рік склали 1 291,8 тис. грн, в тому числі:

– адміністративні штрафи та інші санкції – 6,3 тис. грн;

– адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 34,2 тис. грн;

– плата за надання адміністративних послуг – 394,9 тис. грн;

– збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 323,7 тис.грн;

– кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної васності, які не надані у користування – 498,7 тис. грн.

– державне мито – 9,6 тис. грн;

– орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 1,5 тис. грн;

– інші надходження – 22,9 тис. грн.

Загальний обсяг доходів спеціального фонду за 2020 рік склав 3 828,6 тис. грн, в тому числі:

– екологічний податок – 16,4 тис.грн;

– власні надходження бюджетних установ – 3087,2 тис. грн;

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,2 тис. грн;

– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 39,7 тис.грн;

– кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 135,0 тис. грн;

– кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 72,9 тис.грн;

– інші субвенції з місцевих бюджетів – 477,2 тис. грн;

ВИДАТКИ

Обсяг видатків бюджету Межівської селищної об’єднаної територіальної громади за 2020 рік склав 132 163,9 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 121 305,7 тис. грн, спеціального фонду – 10 858,2 тис. грн.

Освіта

Обсяг фінансування загального фонду по галузі освіта проведено на суму 77 605,1 тис.грн , в тому числі на:

– надання дошкільної освіти – 17 435,2 тис. грн;

– загальноосвітні навчальні заклади – 50 718,1 тис. грн;

– надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми – 1 264,7 тис. грн;

– надання спеціальної освіти школами естетичного виховання – 1 457,3 тис. грн;

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» ( КЗО «Межівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і профорієнтації учнів», КУ «Центр з обслуговування закладів освіти») – 5 948,4 тис. грн,

– інші програми та заходи у сфері освіти – 16,3 тис. грн;

– забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 765,1 тис. грн.

Джерела фінансування галузі «Освіта» у 2020 році:

освітня субвенція з державного бюджету – 33 454,3 тис. грн;

дотація з державного бюджету на утримання закладів освіти – 5 977,4 тис . грн;

кошти селищного бюджету – 36 568,7 тис. грн;
субвенції з обласного бюджету – 1 275,8 тис. грн;
інші субвенції місцевих бюджетів – 328,9 тис. грн.

Кошти бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями – 69003,4 тис. грн, оплату енергоносіїв – 4654,7 тис. грн, продукти харчування – 1349,3 тис. грн, інші видатки – 2597,7 тис. грн.

Охорона здоров’я

Видатки загального фонду бюджету на охорону здоров’я у 2020 році склали 10 031,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради» склали 7 948,2 тис. грн, в тому числі на заробітну плату з нархуваннями – 4 381,2 тис. грн, оплату за енергоносії – 804,9 тис. грн, медикаменти – 454,7 тис. грн, пільгові медикаменти для хворих на діабет – 1 075,1 тис. грн, інші видатки – 1 232,3 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

– медичної субвенції (в т.ч. отриманої з інших бюджетів) – 4 233,7 тис. грн;

– залишку медичної субвенції – 59,3 тис. грн;

– дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я – 667,8 тис. грн;

– селищного бюджету – 1 880,1 тис. грн;

– обласного бюджету – 884,2 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевих бюджетів – 223,1 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду (капітальні видатки) склав 1 712,5 тис. грн.

На утримання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітраної допомоги» Межівської селищної ради» видатки загального фонду бюджету склали 2 042,8 тис. грн, в тому числі на заробітну плату з нархуваннями – 252,4 тис. грн, оплату за енергоносії – 507,0 тис. грн, пільгові медикаменти – 538,8 тис. грн, інші видатки – 744,6 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

селищного бюджету – 1 353,3 тис. грн;

дотація з державного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я – 209,8 тис. грн;

інших субвенцій з місцевих бюджетів – 479,7 тис. грн.

Капітальтні видатки за 2020 рік склали 13,0 тис. грн

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У 2020 році по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення здійснювалось фінансування КЗ «Центр соціальних послуг «Межівської селищної ради», видатки загального фонду склали 4 191,6 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

– селищного бюджету – 3 643,9 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевого бюджету (Слов’янська сільська рада, Зорянська сільська рада) – 547,6 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету склали 423,9 тис. грн за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

З метою надання соціальної допомоги та послуг найбільш незахищеним верствам Межівської селищної територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати, затверджено Програму надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення Межівської селищної ради на 2018-2020 роки (рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 123-03/VІІ). Загальний обсяг фінансування у 2020 році з селищного бюджету – 432,6 тис. грн.

Видатки на фінансування заходів селищної Програми організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки від 29 вересня 2020 року № 2630-38/VII у 2020 році склали 100,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» загальний обсяг видатків у 2020 році склав 6 517,9 тис. грн, в тому числі:

-забезпечення діяльності бібліотек – 1 702,4 тис. грн;

– забезпечення діяльності музеїв та виставок – 96,7 тис. грн;

– забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 827,3 тис. грн;

– інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва – 677,9 тис. грн;

– інші заходи в галузі культури і мистецтва – 213,7 тис. грн.

Капітальні видатки по галузі «Культура і мистецтво» проведені в обсязі 61,8 тис. грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» касові видатки здійснено на 1 823,1 тис. грн, в тому числі на:

– утримання СКЗПО «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» – 1 799,6 тис. грн, в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 1 753,5 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії – 12,5 тис. грн.

– виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії селищної ради від 19.12.2018 № 125-03/VII – 30,8 тис.грн.

Державне управління

Обсяг видатків по галузі «Державне управління» за 2020 рік склав 14 945,5 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 14 758,7 тис. грн, спеціальному фонду – 186,8 тис. грн.

Склад видатків загального фонду: заробітна плата з нарахуваннями – 12 534,4 тис. грн, оплата енергоносіїв – 301,1 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 488,4 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 668,0 тис. грн, проведення місцевих виборів – 683,7 тис. грн, інші видатки – 83,1 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Обсяг міжбюджетних трансфертів у вигляді «Інші субвенції з місцевого бюджету» у 2020 році склав 283,1 тис. грн, в тому числі на виконання заходів комплексної програми соціального захисту населення Межівського району – 153,0 тис. грн, виконання заходів районної програми економічної підтримки Межівської районної організації ветеранів – 50,0 тис. грн, обласному бюджету на утримання Комунального закладу “Обласний центр екстренної медичної допомоги” Дніпропетровської обласної ради” – 70,0 тис. грн, бюджету міста Павлоград на проведення лабораторних досліджень центральною бактеріологічною лабораторією – 10,1 тис. грн.

Субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів передано у сумі 90,0 тис. грн, в тому числі Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області – 50,0 тис. грн, 59 Державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області – 40,0 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Загальний обсяг видатків по галузі «Житлово-комунальне господарство» за 2020 рік склав 4 538,5 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 4 256,3 тис. грн, спеціальний фонд – 282,2 тис. грн.

Склад видатків загального фонду наступний:

– забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 15,0 тис. грн (використано на промивку та хлорування води по водопроводу смт. Демурине).

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 1 488,2 тис. грн (100% до плану). Кошти було спрямовано на виконання заходів:

програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2018-2020 роки від 19 грудня 2017 року №119-03/VII у сумі 553,8 тис. грн;

програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комунсервіс» на 2018-2020 роки від 26 червня 2018 року № 373-09/VII у сумі 934,4 тис. грн;

– організація благоустрою населених пунктів – 2453,2 тис. грн;

– заходи, пов`язані з поліпшенням питної води – 299,9 тис. грн;

Видатки спеціального фонду на благоустрій населених пунктів склали 282,2 тис. грн.

Дорожнє господарство

Обсяг видатків по ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2020 рік склали 952,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 602,3 тис. грн, спеціальному фонду – 349,8 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

Надходження до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у 2020 році склали 16,6 тис. грн, в тому числі:

екологічний податок – 16,4 тис. грн;

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 0,2 тис. грн.

Видатки у сумі 24,1 тис. грн було направлено на ліквідацію несанкціонованих та неконтрольованих сміттєзвалищ.

Бюджет розвитку

Видатки бюджету розвитку у 2020 році склали 7 867,2 тис. грн, в тому числі за рахунок:

– власних коштів – 4 216,0 тис. грн,

– коштів субвенцій, що надходили до загального фонду – 3 174,0 тис. грн;

– міжбюджетних трансфертів, що надійшли безпосередньо до бюджету розвитку – 477,2 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку були спрямовані на:

– благоустрій міст, сіл, селищ – 282,2 тис. грн;

– будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 24,8 тис. грн (будівництво окремо стоячих водорозбірних колонок зі встановленням лічильника на перехресті вулиць Спортивна-Надточого смт Межова).

– будівництво освітніх установ та закладів – 237,2 тис. грн (капітальний ремонт комунального закладу дошкільної освіти “Межівський ясла-садок №1 “Сонечко” – 35,2 тис. грн, реконструкція системи опалення та покрівлі Водолазького сільського комунального дошкільного навчального закладу освіти ясла-садок “Журавлик” – 201,8 тис. грн.)

– виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 291,9 тис. грн (будівництво розвідної водонапірної мережі в смт. Демурине).

– виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2784,7 тис. грн, в тому числі за рахунок:

– субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на COVID-19 – 551,5 тис. грн;

– залишку коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 2233,2 тис. грн.

– утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 349,8 тис. грн.

– внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання нафінансування Селищних програм щодо надання фінансової підтримки (комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» – 120,1 тис. грн, комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комунсервіс» – 113,8 тис. грн).

За рахунок власних коштів проведено видатки на співфінансування обласному бюджету на придбання шкільного автобуса у сумі 200,0 тис. грн.

Селищний голова                          Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ