Газета, як дзеркало нашого життя. Частина 2

Ми продовжеємо подорож у часі разом з районною газетою. До уваги читачів статті, які були розміщені на передовиці «Зірки» у №132 від 9 червня 1937 року. Звичайно ж, присвячені вони здебільшого сільськогосподарським роботам.

– – – – – – – – – – – – – – –

У всеозброєнні зустріти збиральну

Редакцією нашої газети з 20 травня був оголошений селькорівський рейд перевірка готовості до збиральної. Цього вимагала та обставина, що на цей час підготовка до збиральної була під загрозою зриву: ком­байнів було відремонтова­но лише 49 проц., двигунів – 30, молотарок – 27 і лобогрійок – 46 проц.

Селькори, включившись в рейд, провели в більшості колгоспах і МТС суцільну перевірку, показали дійсний стан і підняли громадськість на боротьбу з проривом у підготовці до збиральної. Вони обговорили це питання на зборах колгоспників і робітників МТС, де накреслили практичні заходи по ліквідації прориву.

За цей час проведена немала робота і ми вже маємо чимале зрушення у підготовці до збиральної. А між тим, ми ще й зараз повністю до жнив не гото­ві. На 6 червня у нас від­ремонтовано комбайнів 74 проценти, двигунів – 65, молотарок – 71, лобогрійок – 85 проц. і близько 50 процентів безтарок. З 29 критих токів є лише 9. В колгоспах ім. Постишева, ім. Карла Маркса до цього часу ще немає жодної готової безтарки і то­ків, не закінчено ремонту збирального реманенту.

Види на врожай гарні. Хліба ростуть, як з води йдуть, особливо після останніх дощів. Це зобов’язує нас по­десятерити енергію і під­готуватися до збиральної так, щоб зустріти її у всеозброєнні й провести зби­рання врожаю без найменших втрат.

Строки, встановлені уря­дом в підготовці до збиральної, вже минули, але ми ще до неї не готові. Отже, це зобов’язує всіх керівників колгоспів, МТС і району взяти міцніше оперативне керівництво до своїх рук, довівши щоденне завдання до майстерень, пе­ревіряючи його система­тично з тим, щоб протя­гом 2-З днів закінчити всі роботи, що зв’язані з гото­вістю до збирання врожаю. Селькори не повинні за­спокоюватись на тому, що рейд закінчився, мовляв, можна й перепочити. Ті питання, що ви поставали в нашій і стінних газетах, треба довести до кінця, добитися того, щоб ремонт в ближчі дні був закінчений.

– – – – – – – – – – – – – – –

Жваво готуються до збиральної

Енергійно готуються до збирання врожаю в артілі «Заповіт Ільїча».

Тут вже повністю відремонтовано потрібних 7 лобогрійок, 7 гарб. Якісно відремонтовані безтарки, кінні граблі, є 40 ручних граблів.

Зразу ремонтуються віялки.

Всі колгоспники артілі «Заповіт Ільїча» з нетерпінням чекають жнив. На ланах гарно організовано роботу по знищенню бур’янів і ховрахів.

Дорош Г. Т.,
Дорош Г. С.

– – – – – – – – – – – – – – –

Комбайнер Межівської МТС тов. Макаренко Ів.,
який в минулому
році комбайном «Комунар»
зібрав
480 га, в цьому році зобов’язався
цим же комбайном зібрати 800 га.
Гравюра на лінолеумі М. Васька.

– – – – – – – – – – – – – – –

Вісті з ланів

***
75 колгоспників з артілі ім. Леніна (Новогригорівка), що працювали в полі по знищенню ховрахів, за один день затруїли 750 нір. Цього ж дня ними забито 50 ховрахів

Філіп’єв.

***
По-стахановському працює ланка Присяжної Х. з артілі ім. Х-річчя Жовтня на полотті городніх культур. Щоденно колгоспники цієї ланки перевиконують норми.

Даценко.

***
Столярі артілі ім. Ворошилова Чорненко І. та Лизогуб Ф., щоб скоріше закінчити ремонт збирального реманенту, склали між собою договір на соціалістичне змагання. Вони беруть приклад з стахановця-коваля Кулика Я., який виконує своє завдання на 160-190 процентів і вже закінчив ремонт по кузні.

Лисиця.