Звіт про виконання бюджету Межівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року

ДОХОДИ

За І півріччя 2021 року загальний обсяг доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади становить 64 014,3 тис. грн.

Доходи загального фонду бюджету виконано в сумі 60 441,1 тис. грн, що становить 103,0 % до уточнених планових показників на звітний період.

Надходження спеціального фонду становлять 3 573,2 тис. грн.

Склад доходів загального фонду бюджету Межівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року наступний.

Власні доходи загального фонду бюджету склали 27 008,8 тис. грн.

Обсяг отриманих дотацій та субвенцій з Державного бюджету склав 27 539,0 тис. грн, в тому числі:

– базова дотація – 3 850,8 тис. грн;

– освітня субвенція –  23 688,2 тис. грн.

Трансферти з обласного та інших місцевих бюджетів надійшли в сумі  5 893,3 тис. грн, в тому числі:

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3112,0 тис. грн.

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 544,0 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 129,1 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 529,8 тис. грн;

– субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільські місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 99,0 тис. грн;

– інші субвенції – 1479,4 тис. грн.

Надходження власних доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) у І півріччі 2021 року склали 27008,8 тис. грн, що на 2016,3 тис. грн, або на 8,1% більше планових показників на звітний період. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1377,7 тис. грн, або на 5,4%.

План надходжень податку на доходи фізичних осіб виконано на 109,4 %, при уточнених планових призначеннях 15812,7 тис. грн фактично надійшло 17304,8 тис. грн. Збільшення порівняно з надходженнями 2020 року становить 1768,2 тис. грн, або на 11,4 %.

Податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності у І півріччі поточного року отримано у сумі 45,9 тис. грн, що на 10,1 тис. грн більше від аналогічного періоду минулого року.

У сумі 1,1 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 1,1 тис. грн.

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав  1155,5 тис. грн, що становить 110,8 % до планових показників звітного періоду та на 129,4 тис. грн або на 10,1% менше від надходжень за І півріччя 2020 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки порівняно з І півріччям 2020 року збільшились на 50,7 тис. грн і склали 379,8 тис. грн.

По земельному податку та орендній платі за землю надходження залишились на рівні надходжень минулого року та склали 3177,9 тис. грн, що на 147,9 тис. грн або на 4,9 % більше планових призначень на звітний період.

Надходження транспортного податку з юридичних осіб становлять 37,5 тис. грн.

Надходження єдиного податку за І півріччя 2021 року на 294,2 тис. грн, або на 6,2% менше від надходжень І півріччя 2020 року, і становлять 4418,0 тис. грн, в тому числі:

– єдиний податок з юридичних осіб – 84,2 тис. грн, план виконано на 101,4 %;

– єдиний податок з фізичних осіб – 1814,9 тис. грн, планові показники виконано на 98,1 %;

– єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 2815,9 тис. грн, що становить 107,0% до уточненого плану.

Неподаткові надходження за І півріччя 2021 року склали 487,3 тис. грн, в тому числі:

– адміністративні штрафи та інші санкції – 7,5 тис. грн;

– адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 0,5 тис. грн;

– частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 0,3 тис. грн;

– плата за встановлення земельного сервітуту – 1,1 тис. грн;

– адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 2,4 тис. грн;

– плата за надання адміністративних послуг – 169,6 тис. грн;

– збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –232,4 тис. грн;

– надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 2,0 тис. грн;

– кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної васності, які не надані у користування – 58,2 тис. грн.

– державне мито – 3,9 тис. грн;

– інші надходження – 9,4 тис. грн.

Загальний обсяг доходів спеціального фонду за І півріччя 2021 року склав 3 573,2 тис. грн, в тому числі:

– екологічний податок – 2,2 тис. грн;

– власні надходження бюджетних установ – 3548,1 тис. грн;

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,7 тис. грн;

– кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 20,2 тис. грн.

ВИДАТКИ

Обсяг видатків бюджету Межівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року склав 68398,3 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду – 64031,7 тис. грн, спеціального фонду – 4366,6 тис. грн.

Освіта

Обсяг фінансування загального фонду по галузі освіта проведено на суму 48177,2 тис. грн , в тому числі на:

– надання дошкільної освіти – 9026,2 тис. грн;

– загальноосвітні навчальні заклади – 34087,6 тис. грн;

– надання позашкільної освіти закладами позашкільними освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 691,7 тис. грн;

– надання спеціальної освіти мистецькими школами – 737,0 тис. грн;

– забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 2741,0 тис. грн,

– інші програми та заходи у сфері освіти – 5,4 тис. грн

– забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 515,6 тис. грн;

– на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 116,4 тис. грн;

– забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників -256,3 тис. грн;

Джерела фінансування галузі «Освіта» у І півріччі 2021 року:

освітня субвенція з державного бюджету –23923,2 тис. грн;

дотація з державного бюджету на утримання закладів освіти – 3013,4 тис . грн;

кошти бюджету селищної громади – 20146,7 тис. грн;

субвенції з обласного бюджету – 607,1 тис. грн;

інші субвенції місцевих бюджетів – 486,8 тис. грн.

Кошти бюджету використано на заробітну плату з нарахуваннями – 42845,6 тис. грн, оплату енергоносіїв – 4059,2 тис. грн, продукти харчування – 876,4 тис. грн, інші видатки – 396,0 тис. грн.

Охорона здоров’я

Видатки загального фонду бюджету на охорону здоров’я у І півріччі 2021 року склали 1740,4 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна лікарня» Межівської селищної ради склали 1035,5 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

– бюджету селищної територіальної громади – 164,5 тис. грн;

– обласного бюджету – 516,8 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевих бюджетів – 354,2 тис. грн.

На утримання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» видатки загального фонду бюджету склали 704,9 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів:

– бюджету селищної територіальної громади – 427,9 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевих бюджетів – 277,0 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний обсяг видатків по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення за І півріччя 2021 року становить 2430,0 тис. грн.

Видатки загального фонду на фінансування КЗ «Центр соціальних послуг «Межівської селищної ради» склали 1682,7 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

– селищного бюджету – 1582,7 тис. грн;

– інших субвенцій з місцевого бюджету (Слов’янська сільська територіальна громада)– 100,0 тис. грн.

Окрім того на виконання заходів програм соціального захисту здійснено видатки на:

– надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 239,2 тис. грн;

– надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку – 1,9 тис. грн;

– компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 27,7 тис. грн;

– компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 9,2 тис. грн;

– організацію та проведення громадських робіт – 267,3 тис. грн;

– інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (надання цільової адресної допомоги окремим категоріям населення) – 202,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» загальний обсяг видатків загального фонду за І півріччя 2021 року склав 2874,8 тис. грн, в тому числі:

– забезпечення діяльності бібліотек – 632,8 тис. грн;

– забезпечення діяльності музеїв та виставок –66,5 тис. грн;

– забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1865,4 тис. грн;

– інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва –262,7 тис. грн;

– інші заходи в галузі культури і мистецтва – 47,4 тис. грн.

Фізична культура і спорт

По галузі «Фізична культура і спорт» касові видатки здійснено на 902,7 тис. грн, в тому числі на:

– утримання СКЗПО «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» – 895,7 тис. грн, в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями – 886,0 тис. грн, на оплату за спожиті енергоносії – 7,8 тис. грн, інші видатки – 1,9 тис. грн.

– виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 29.10.2020 № 2708-40/VII – 6,9 тис. грн.

Державне управління

Обсяг видатків загального фонду по галузі «Державне управління» за І півріччя 2021 року склав 6221,2 тис. грн, в тому числі:

– заробітна плата з нарахуваннями – 5609,0 тис. грн, оплата енергоносіїв – 320,2 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 122,6 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 161,8 тис. грн, інші видатки – 7,6 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Загальний обсяг видатків по галузі «Житлово-комунальне господарство» за І півріччя 2021 року склав 1676,6 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 1640,6 тис. грн, спеціальний фонд – 36,0 тис. грн.

Склад видатків загального фонду наступний:

– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 581,9 тис. грн. Кошти було спрямовано на виконання заходів:

– програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2021- 2023 роки від 22 грудня 2020 року № 31-02/VIІI у сумі 431,9 тис. грн.

– програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комунсервіс» на 2021-2023 роки від 22 грудня 2020 року № 30-02/VIІI у сумі 150,0 тис. грн;

– організація благоустрою населених пунктів – 967,7 тис. грн;

– заходи, пов`язані з поліпшенням питної води – 91,0 тис. грн;

Видатки спеціального фонду у сумі 36,0тис. грн спрямовано на благоустрій населених пунктів.

Економічна діяльність

Загальний обсяг видатків склав 472,2 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 30,0 тис. грн, спеціальний фонд (капітальні видатки) – 442,2 тис. грн.

Видатки спрямовано на: ТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» – 276,3 тис. грн, ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» – 195,9 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

У І півріччі 2021 року передано трансферт обласному бюджету у вигляді «Інші субвенції з місцевого бюджету» на спіфінансування по придбанню шкільного автобуса у сумі 167,2 тис. грн.

Селищний голова                                                                    Володимир ЗРАЖЕВСЬКИЙ