Звіт про виконання селищного бюджету Межівської селищної ради за 2019 рік

Загальний обсяг доходів селищного бюджету за 2019 рік становить 150 799,7 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 144 515,7 тис. грн, спеціальний фонд – 6 284,0 тис. грн.

Склад доходів загального фонду селищного бюджету наступний:

– власні доходи – 65 034,8 тис. грн;

– міжбюджетні трансферти – 79 480,9 тис. грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету без урахування трансфертів виконано у сумі 65 034,8 тис. грн, що на 1 824,4 тис. грн, або на 2,7 % менше планових показників на звітний період. Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 4 934,2 тис. грн, або на 8,2 %.

Податок на доходи фізичних осіб у складі власних надходжень загального фонду становить 57,1 %. Планові показники по податку на доходи фізичних осіб виконано на 96,3 %, при уточненому плані 38 528,7 тис. грн надійшло 37 104 7 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 3 692,1 тис. грн, або на 11,0%.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 36,0 тис. грн, що на 31,1 тис. грн більше надходжень 2018 року .

Обсяг внутрішніх податків на товари та послуги (акцизний податок) склав 2 563,9 тис. грн, що становить 87,8% до планових показників звітного періоду. Невиконання планових показників пов’язано із зменшенням надходжень акцизного податку з пального.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю склали 10 294,2 тис. грн, що на 111,2 тис. грн, або на 1,1 % більше планових показників на 2019 рік. Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 1 642,9 тис. грн, або на 19,0%.

Обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки становить 764,6 тис. грн, або 100,7 % до плану.

Єдиний податок у складі власних надходжень загального фонду становить 20,1%. Планові показники єдиного податку виконано на 98,4 %, при уточненому плані 13 298,6 тис. грн надійшло 13 079,5 тис. грн. у порівнянні з 2018 роком надходження зменшились на 226,3 тис. грн, або на 1,7%.

У сумі 2,5 тис. грн отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 2,1 тис. грн.

Неподаткові надходження за 2019 рік склали 1 156,2 тис. грн., в тому числі:

– плата за надання адміністративних послуг – 388,0 тис. грн;

– збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 160,6 тис.грн;

– кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування – 527,8 тис. грн.

Доходи спеціального фонду склали 6 284,0 тис. грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 5677,2 тис. грн, екологічний податок – 21,9 тис. грн, надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 31,2 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 4,8 тис. грн, субвенція з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 493,9 тис. грн, інші субвенції з місцевого бюджету – 55,0 тис. грн.

Обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за 2019 рік становить 15 015,9 тис. грн.

Загальний обсяг видатків загального фонду складає 132 475,5 тис. грн, або 97,1 % до уточнених планових показників звітного періоду, у тому числі на:

– державне управління – 14 650,0 тис. грн.;

– освіта – 75 131,6 тис. грн;

– охорона здоров’я – 22 749,6 тис. грн;

– соціальний захист – 5 382,2 тис. грн.;

– культура і мистецтво – 7 139,4 тис. грн;

– фізкультура і спорт – 1 448,3 тис. грн;

– житлово – комунальне господарство – 4 357,8 тис. грн;

– економічна діяльність – 946,2 тис. грн;

– інша діяльність – 296,6 тис. грн;

– інші субвенції з місцевого бюджету – 373,8 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету за 2019 рік склав 21307,0 тис. грн, в тому числі поточні видатки – 3 843,5 тис. грн, капітальні видатки – 17 463,6 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 15 654,1 тис. грн.

В.М. Зражевський,
селищний голова