У Межівській СТГ оголошено про добір кандидатів до Громадської ради самоврядного контролю у сфері будівництва

Виконавчий комітет Межівської селищної ради оголошує добір кандидатів від представників громадськості, які можуть бути включені до складу Громадської ради самоврядного контролю у сфері будівництва об’єктів комунальної власності, благоустрою, містобудування та житлово-комунального господарства Межівської селищної територіальної громади при селищному голові.

Буде обрано до 20 осіб, здатних професійно виконувати повноваження членів Громадської ради самоврядного контролю у сфері будівництва об’єктів комунальної власності, благоустрою, містобудування та житлово-комунального господарства Межівської селищної територіальної громади при селищному голові відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації заходів, пов’язаних із проведення консультацій з громадськістю стосовно її самоврядного контролю за будівництвом об’єктів нерухомості за кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади, в тому числі на умовах співфінансування, участі у формуванні та виконанні програм соціально-економічного, культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади, реалізації місцевих програм у сфері благоустрою, містобудування та будівництва, реформування і розвитку житлово-комунального господарства, для забезпечення умов залучення громадськості до цих процесів, з метою розширення ролі інститутів громадянського суспільства в обговоренні та вирішенні зазначених питань, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Межівської селищної ради, її виконавчих органів та селищного голови.

Запрошуються особи, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та виявлять бажання стати членом Громадської ради.

До 15 квітня 2024 року треба подати до виконавчого комітету Межівської селищної ради за адресою: вул. ім. Грушевського, 9, (каб. № 14, особа уповноважена приймати документи: Дубина Наталія) такі документи:

Заява про включення до складу Громадської ради з інформацією щодо:

– прізвища, ім’я та по батькові кандидата;

– постійного місця проживання;

– згоди особи бути членом Громадської ради;

– відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у роботі Громадської ради.

Заява повинна також містити згоду кандидата на використання його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

До заяви додаються:

1) для громадських активістів Межівської селищної територіальної громади:

ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про реєстрацію місця проживання кандидата на території Межівської селищної територіальної громади та/або витяг реєстру громади, що містить інформацію про реєстрацію місця проживання громадянина на території Межівської селищної територіальної громади;

– копію облікової картки платника податків;

– ксерокопію трудової книжки або пенсійного посвідчення (за наявності);

– документ про освіту;

– документ, що підтверджує відсутність судимостей;

довідку про відсутність корупційних правопорушень;

документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків члена Громадської ради;

2) для представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку (далі – представники громадянського суспільства):

– витяг з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію в установленому порядку інституту громадянського суспільства;

– копія установчого документу (статуту, положення) інституту громадянського суспільства;

– підтвердження того, що інститут громадянського суспільства, не менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу Громадської ради провадять свою діяльність на території Межівської селищної територіальної громади;

– підтвердження наявності відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформації про участь у реалізації проектів у сфері будівництва об’єктів комунальної власності, благоустрою, містобудування та житлово-комунального господарства Межівської селищної територіальної громади не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу Громадської ради.

– документ, що підтверджує повноваження кандидата виступати від імені інституту громадянського суспільства.

Графік прийому документів: понеділок, середа, п’ятниця з 9-00 по 12-00, вівторок, четвер з 13-00 по 17-00.

Довідки за телефоном: (05630) 60463.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА

Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації заходів, пов’язаних із проведення консультацій з громадськістю стосовно її самоврядного контролю за будівництвом об’єктів нерухомості за кошти бюджету Межівської селищної територіальної громади, в тому числі на умовах співфінансування, участі у формуванні та виконанні програм соціально-економічного, культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади, реалізації місцевих програм у сфері благоустрою, містобудування та будівництва, реформування і розвитку житлово-комунального господарства, для забезпечення умов залучення громадськості до цих процесів, з метою розширення ролі інститутів громадянського суспільства в обговоренні та вирішенні зазначених питань, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Межівської селищної ради, її виконавчих органів та селищного голови.

Громадська рада, її кількісний та персональний склад ухвалюється розпорядженням селищного голови та не може становити більше ніж 20 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження селищним головою її складу.

Членом Громадської ради може бути громадянин України, що досяг вісімнадцяти років.

Членами Громадської ради не можуть бути:

особи, визнані недієздатними на підставі відповідного рішення суду;

особи, що мають непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість;

особи, членство яких у Громадський раді раніше було припинено на підставі

недотримання вимог Положення про Громадську раду;

депутати місцевих рад;

народні депутати України;

члени виконавчого комітету Межівської селищної ради;

посадові особи місцевого самоврядування, що обіймають посади у виконавчому

комітеті чи інших виконавчих органів Межівської селищної ради;

державні службовці, що обіймають посади у органах державної виконавчої влади.

Основними повноваженнями Громадської ради є:

1) створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами на місцевому рівні;

2) здійснення самоврядного контролю за діяльністю Межівської селищної ради, її виконавчих органів та селищного голови у сфері:

будівництва об’єктів комунальної власності Межівської селищної територіальної громади;

благоустрою, містобудування, реформування і розвитку житлово-комунального господарства Межівської селищної територіальної громади;

3) сприяння врегулюванню різноманітних конфліктних ситуацій у сфері містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства;

4) участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення єдиної державної політики у сфері містобудування, будівництва та розвитку житлово-комунального господарства на території Межівської селищної територіальної громади;

5) представлення інтересів громадськості при вирішенні питань у сфері будівництва об’єктів комунальної власності, благоустрою, містобудування, реформування і розвитку житлово-комунального господарства Межівської селищної територіальної громади;

6) забезпечення зворотнього зв’язку громадськості з Межівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою, узагальнення громадської думки стосовно діяльності Межівської селищної ради, її виконавчих органів, та селищного голови у сфері будівництва об’єктів комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, благоустрою, містобудування, реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

7) інформування громадськості про свою роботу шляхом оприлюднення звіту про діяльність за підсумками роботи за відповідний рік.