Конкурс для виконавця земельних торгів!

Оголошення про проведення конкурсу для визначення кандидатури виконавця земельних торгів з продажу нерухомого майна – земельної ділянки Межівської селищної ради.

Межівська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу з визначення виконавця земельних торгів з продажу нерухомого майна – земельної ділянки. Виконавець земельних торгів має відповідати наступним вимогам:

  • виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів, зареєстрований у встановленому законом порядку;
  • наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
  • наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна шляхом проведення аукціону;
  • додатково слід подати відомості стосовно досвіду проведення аукціонів, суми винагороди, тощо, з підтверджуючими документами;
  • виконавецем земельних торгів не може бути заінтересована особа стосовно замовника аукціону.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти за 2019-2020 роки: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів».

Інформація про земельну ділянку: кадастровий номер – 1222655100:04:005:0133, площа 0,0110 га, за адресою: вул. Транспортна, смт Межова Межівського району Дніпропетровської області, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, за умов продажу – на аукціоні окремим лотом.

Поштова адреса, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам: 52900, смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9, виконавчий комітет Межівської селищної ради.

Конкурс відбудеться 26 квітня 2021 року о 10.00 год. за адресою: смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9, II поверх (актова зала). Відомості  про місцезнаходження комісії: 52900, смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9. Номер контактного телефону для довідок: (050) 5950814.