Конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земель

Межівська селищна рада повідомляє про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель.

Виконавець послуг з виконання робіт з оцінки земель має відповідати наступним вимогам:

  • виконавцем робіт з оцінки земель не може бути заінтересована особа стосовно організатора конкурсу;
  • розробниками експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до статті 7 Закону України «Про оцінку земель» є: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали  кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
  • оцінювачем з  експертної грошової оцінки земельних ділянок не може бути особа,  яка має судимість за корисливі злочини,  якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

До підтверджуючих документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

– інформація про кількість розроблених звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за 2019-2020 роки (24 місяці);

– проєкт завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Прийняття заяв  припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель».

Інформація про земельну ділянку: кадастровий номер 1222655100:04:004:0142, площа 0,0624 га, за адресою: вул. Сонячна, 1 смт. Межова, Межівського району, Дніпропетровської області, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Поштова адреса, за якою подається заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам: 52900, смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9, виконавчий комітет Межівської селищної ради.

Конкурс відбудеться 26 квітня 2021 року о 10:00 год. за адресою: смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9, II поверх (актова зала). Відомості  про місцезнаходження комісії: 52900, смт Межова Дніпропетровської області, вул. ім. Грушевського, 9. Номер контактного телефону для довідок: (050) 595-08-14.